Directie en management team

De dagelijkse zorg voor en leiding van onze organisatie ligt in handen van het management team.

Dit team bestaat uit de volgende personen.

Rianne Vons Directeur-Bestuurder
Ilona de Cocq Hoofd Financieel Economische zaken
Babs van de Graaf Hoofd Personeel en Organisatie

300_foto_s_mt_007.jpg

Het management team wordt bijgestaan door een team van Unitmanagers. De Unitmanagers dragen zorg voor de implementatie van het beleid op de groepen, staan de groepen met raad en daad bij in de dagelijkse gang van zaken en zijn de schakel tussen onze organisatie en de ketenpartners.