Kwaliteit

Pedagogische kwaliteit

De allerbelangrijkste kwaliteit die wij u willen bieden is natuurlijk onze pedagogische kwaliteit. Uw kinderen moeten zich prettig, veilig en geborgen voelen in onze groepen. Daarom werken wij zo veel mogelijk met vaste professionele pedagogisch medewerkers en dagdelen.  Het werken met dagdelen biedt structuur, rust en houvast aan de kinderen doordat er niet gedurende de hele dag andere volwassenen in en uitlopen op de groep en vriendjes of vriendinnetjes gehaald of gebracht worden. Deze momenten worden beperkt tot viermaal per dag.  

De GGD voert inspecties uit op de groepen, waarbij gekeken wordt of wij voldoen aan alle eisen van de wet kinderopvang, waaronder de pedagogische kwaliteit.  De rapportages van de GGD kunt u inzien via de link naar het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzen bij de informatie van uw locatie

Naast de pedagogische kwaliteit hechten wij ook belang aan een goede organisatiestructuur, waarbij alle aspecten waarmee u als ouder of verzorger te maken hebt goed geregeld zijn.  Dat is de reden waarom wij jaarlijks onze organisatie laten beoordelen door een externe, onafhankelijke HKZ audit.

HKZ-keurmerk

Als eerste en enige kinderopvangorganisatie in Zeeuws-Vlaanderen hebben wij in 2007 het certificaat “Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (kortweg HKZ-certificaat) behaald. In de zomer van 2010 is de certificering wederom voor 3 jaar toegekend!

Het HKZ Keurmerk waarborgt dat een kinderopvangorganisatie

  • de zaken intern goed op orde heeft. De organisatie heeft haar werkwijze en afspraken vastgelegd en medewerkers houden zich daaraan;

  • de ouders en kinderen centraal stelt: er zijn duidelijke instructies over de verzorging van de kinderen. De pedagogisch medewerker observeert regelmatig of het wel goed gaat met de kinderen;

  • voortdurend werkt aan het verbeteren van de dienstverlening. De organisatie bespreekt met u uw ervaringen en wensen, voert regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek uit en onderneemt actie als de uitkomsten daartoe aanleiding geven;

  • het serieus neemt met een veilige omgeving voor uw kind. Ontruimingsoefeningen, voedselhygiëne en deugdelijk materiaal zijn hiervan voorbeelden;

  • de kwaliteit continu in de gaten houdt. Om de kwaliteit van het keurmerk te waarborgen, worden de organisaties ieder jaar gecontroleerd. Na drie jaar laat een organisatie zich hercertificeren. Via het keurmerk dwingt een organi- satie zichzelf dus om te blijven verbeteren.

Wilt u meer lezen over HKZ kwaliteit in de kinderopvang? Lees dan de HKZ brochure Kinderopvang in de bijlage of klik hier om naar de website van HKZ te gaan.