Rol gastouderbureau

Het gastouderbureau van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen adviseert over de opvang en bemiddelt tussen ouders en gastouders.

Gastouders worden zorgvuldig geselecteerd op ervaring met en de verzorging van kinderen en dienen te voldoen aan de wettelijke opleidingseisen. Daarnaast moeten de woning en de omgeving geschikt zijn voor kinderen en voldoen aan bepaalde wettelijke eisen met betrekking tot veiligheid en hygiëne. 
Alle gastouders werken volgens ons pedagogisch beleidsplan. Het gastouderbureau van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen besteedt daarnaast veel aandacht aan deskundigheidsbevordering. Zo organiseert het gastouderbureau met regelmaat thema-avonden en werkbesprekingen. Alle gastouders staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).rol gastouderbureau

Begeleiding van de opvang

Het gastouderbureau speelt een belangrijke rol in de begeleiding van de gastouderopvang. Jaarlijks vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de ouders, de gastouder en de bemiddelingsmedewerker. Tijdens dit gesprek wordt onder andere het welbevinden van het kind besproken. 
Gedurende het jaar bezoekt de bemiddelingsmedewerker minimaal 2 maal per jaar de gastouder en is er telefonisch contact met zowel de ouders als de gastouder.
Naast de nieuwsbrief van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen heeft het gastouderbureau een eigen nieuwsbrief die tweemaal per jaar verstuurd wordt en waar u zich voor kunt aanmelden.

Continuïteit van de opvang

Wanneer een gastouder ziek is of vakantie heeft, meldt u dit zo spoedig mogelijk bij de bemiddelingsmedewerker. Zij regelt indien mogelijk vervangende opvang. Dit kan zijn bij een andere gastouder, bij één van onze kinderdagverblijven of buitenschoolse opvanggroepen bij u in de buurt.
Van de ouders wordt verwacht dat er voor vervanging van vakanties minimaal 6 weken van tevoren vakantievervanging wordt aangevraagd. Dit doen ouders bij één van de bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau.

Natuurlijk kunt u altijd met vragen terecht bij één van onze bemiddelingsmedewerkers voor noodopvang op  korte  of langere termijn.