HKZ certificaat in 2015 opnieuw verlengd

HKZ certificaat in 2015 opnieuw verlengd

Jaarlijks vindt bij Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen een externe audit plaats voor het behouden van het HKZ certificaat (kwaliteitssysteem).

Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen is een HKZ gecertificeerde organisatie. Ruim negen jaar geleden besloot de directie tot het invoeren van een kwaliteitssysteem om te kunnen toetsen of de organisatie alles op orde heeft. Er is gekozen voor het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) systeem. Door dit HKZ systeem kan beoordeeld worden of wordt voldaan aan de normen, die gesteld worden aan kinderopvang. Het HKZ systeem is gekoppeld aan ISO-9001, wat een internationale standaard is. Het kwaliteitssysteem zorgt er ook voor dat op alle groepen wordt gewerkt met dezelfde afspraken, protocollen en formulieren. Hierdoor blijft de geboden kwaliteit overal gelijk. Natuurlijk zijn er per locatie nuances mogelijk, deze worden zichtbaar in de pedagogisch werkplannen van de groepen.  

Het voeren van het HKZ certificaat houdt ook in dat KOZV jaarlijks zelf een interne audit afneemt op een aantal locaties en afdelingen, maar ook dat er door een extern bureau jaarlijks een audit uitgevoerd wordt. Mevr. Van Zijderveld was onze extern auditor dit jaar en zij bezocht deze keer de groepen in Biervliet, IJzendijke, Oostburg en Axel plus de afdelingen P&O, planning en plaatsing, financieel intern &n economische zaken en het gastouderbureau. Tevens voerde zij gesprekken met onze directeur-bestuurder Rianne Vons en de OR.

Jaarlijks toch weer een spannende aangelegenheid, maar ook dit jaar weer ruimte voor plezier. Onze medewerkers zijn professionals die weten wat zij doen en zij werken met veel plezier, wat ook tijdens de externe audit zichtbaar is. Iedereen spant zich in om kwaliteit te bieden voor ieder kind. We zijn dan ook erg blij met de verlenging van ons HKZ certificaat!

Pluim voor alle medewerkers, dank jullie wel!

300_foto_2.png