Rondom het Kind

Rondom het Kind

Opvang en basisonderwijs zoeken elkaar steeds meer op om met elkaar voorzieningen te realiseren, waarin kinderen van nul tot dertien jaar zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

De film 'Rondom het kind' wil ouders en externen informeren over deze mooie ontwikkeling in Zeeuws-Vlaanderen.
We zijn er met elkaar heel trots op!
De film is een project van de deelnemers van het ontwikkeltraject 'leidinggevenden Kindcentrum' waaraan, in het afgelopen jaar, leidinggevenden vanuit de kinderopvang en basisonderwijs in heel Zeeuws-Vlaanderen hebben deelgenomen.

Unitmanagers Vera van Helleman en Jozien Borgmeijer (KOZV) hebben met veel plezier deelgenomen aan deze leergang, samen met onze samenwerkingspartners uit onderwijs en kinderopvang. Het thema rondom het kind sluit naadloos aan op de visie van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen: Het kind centraal en kwaliteit voor ieder kind!

Klik op de tekst voor de film Rondom het kind.