Goed nieuws voor ouders die in België werken

Goed nieuws voor ouders die in België werken

Goed nieuws! Belgische kinderbijslag wordt niet meer in mindering gebracht op kinderopvangtoeslag. U werkt in België en neemt kinderopvang af in Nederland, dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag én op Belgische kinderbijslag!

Gezinsbijslagen binnen de Europese Unie mogen alleen nog maar op elkaar in mindering worden gebracht als deze gezinsbijslagen van dezelfde aard zijn.

De kinderopvangtoeslag is niet van dezelfde aard als de kinderbijslag uit België. Daarom mag de Belgische kinderbijslag niet meer in mindering worden gebracht op de kinderopvangtoeslag uit Nederland. Aldus uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Centrale Raad van Beroep. Er is namelijk een wijziging opgetreden in de manier waarop de SVB de aanvulling berekent. Dit betekent dat de  Kinderopvangtoeslag in dit geval volledig aan betrokkenen uitbetaald kan worden. De Belgische kinderbijslag hoeft hier niet meer op in mindering te worden gebracht.  De betaling van de Kinderopvangtoeslag loopt nog wel via de Sociale Verzekeringsbank.

Werkwijze per 1 januari 2015

De nieuwe werkwijze geldt al vanaf 1 januari 2015. Een aanvraag voor kinderopvangtoeslag moet binnen drie maanden ingediend worden, dus u kunt over maximaal drie maanden met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aanvragen. Hebt u in 2015 al kinderopvangtoeslag aangevraagd, dan krijgt u voor het hele jaar (2015) nog toeslag.

Werkt u in België, hebt u recht op Belgische kinderbijslag en maakt u gebruik van onze opvang?

  • Goed nieuws! Uw kinderopvang wordt veel goedkoper!
  • U heeft voortaan namelijk ook recht op kinderopvangtoeslag.
  • Gemiddeld ontvangen ouders 60% kinderopvangtoeslag en dit kan oplopen tot ruim 90%.
  • En in 2016 wordt de kinderopvangtoeslag fors verhoogd, dus worden uw netto kosten nog lager!

De hogere toeslag geldt voor ons gehele kinderopvangaanbod: al onze kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouderopvang, buitenschoolse opvang en de startgroepen in Sas van Gent, Clinge en Nieuw-Namen.

Advies of hulp nodig?

Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen en heeft u hierbij hulp nodig? Neemt u dan contact op met ons via klantcontact@kinderopvangzvl.nl  of via tel. 0115-612368. Wij helpen u graag!

Ook voor al uw andere vragen over kinderopvang en kinderopvangtoeslag kunt u bij ons terecht.

Met vriendelijke groet,

Rianne Vons-de Oude, directeur-bestuurder