Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen krijgt Troostkoffer

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen krijgt Troostkoffer

Het verliezen van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Het is lastig voor een pedagogisch medewerker om hier richting de kinderen goed mee om te gaan. De pedagogisch medewerkers willen de kinderen op alle manieren zo goed mogelijk helpen, steunen en begeleiden. De troostkoffer kan hen hierbij helpen wanneer er een overlijden is in de directe omgeving van het kind.

Verlies verwerken kost energie. Sommige kinderen zijn verdrietig en anderen zijn boos. Maar een kind kan ook gewoon blij zijn. Het kan moeilijk zijn aan een kind te zien hoe hij/zij zich voelt. Iedereen verwerkt verlies rondom een overlijden op zijn of haar eigen manier. De troostkoffer geeft middelen waarmee de pedagogisch medewerkers het onderwerp bespreekbaar kan maken in het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de bso als geheel of met het individuele kind. Op die manier kunnen we de kinderen steunen in het verliesproces. Op initiatief van pedagogisch medewerker Femmy van Lent heeft Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen een troostkoffer aangevraagd bij Monuta. We zijn erg blij dat Monuta onze aanvraag heeft gehonoreerd.

Op 25 oktober is deze koffer uitgereikt door uitvaartverzorger Monuta. De kinderen van de buitenschoolse opvang van het Kinderplein grabbelden belangstellend in de troostkoffer. Bij de overhandiging werd de hoop uitgesproken dat de kinderen het materiaal nooit echt nodig hebben.