Samen voor goed voortgezet onderwijs in Zeeuws Vlaanderen!

Samen voor goed voortgezet onderwijs in Zeeuws Vlaanderen! Doe mee en vul in!

Om goed in beeld te krijgen wat nodig is om voortgezet onderwijs te behouden EN bereikbaar te houden organiseert de taskforce Zeeuws Vlaanderen een onderzoek. Help mee en vul de vragenlijst in!

Hulst, Terneuzen en Sluis, september 2017

Betreft: Uw mening over het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

Zeeuws-Vlaanderen is een mooi, maar zoals u weet een dunbevolkt gebied. In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen in onze regio gedaald. De verwachting is dat deze daling doorzet. Vanwege deze daling zijn in de afgelopen maanden berichten in de media verschenen waarin zorgen worden geuit over de toekomst van het (voortgezet) onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.

De besturen van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen, de provincie Zeeland en de ministeries van OCW en Binnenlandse Zaken willen dat wij kunnen blijven rekenen op goed onderwijs in de regio. Nu en in de toekomst. Hiervoor is een Taskforce ingesteld die op korte termijn (oktober 2017) voorstellen gaat doen die ervoor zorgen dat dit gaat lukken.

Geef nu je mening via onze enquête

Om de best mogelijk plannen te maken hebben we uw hulp nodig.

Wij vinden het van belang om inzicht te krijgen in de mening en ideeën van u; de ouders en verzorgers uit Zeeuws-Vlaanderen. Wat zijn uw wensen ten aanzien van het voorgezet onderwijs van u(w) kind(eren)? Waarom kiezen sommige ouders voor een school voor voortgezet onderwijs in België? Waarom doen andere ouders dat juist niet? Op het moment dat we het voortgezet onderwijs hier in de regio kunnen behouden, bent u dan bereid bepaalde veranderingen te accepteren? En welke zijn dit dan? Om dit in beeld te brengen is BMC Advies gevraagd een onderzoek te doen.

Deze enquête is gestuurd naar alle ouders woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen met één of meer kinderen van 0 jaar tot en de het voortgezet onderwijsleeftijd (circa 18 jaar). Dus ook als u nog geen kind(eren) heeft in het voortgezet onderwijs is deze vragenlijst van groot belang voor de toekomst van uw kinderen. Het invullen van de vragen kost u ongeveer 15 minuten. De resultaten van de vragenlijst worden vertrouwelijk behandeld. Het is voor de onderzoekers niet mogelijk om te zien wie welke antwoorden ingevuld heeft.

Wanneer u interesse hebt in de bevindingen van het onderzoek, vul dan aan het eind van de vragenlijst uw e-mailadres in en ontvangt een exemplaar van het onderzoeksverslag. Uw emailadres wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt en zal niet worden bewaard.

Indien u vragen heeft over de vragenlijst bel dan met 070 – 310 38 00. 

Wij rekenen erop dat u allemaal meedoet. U kunt t/m 14 september de vragenlijst invullen: https://onderzoek.bmc.nl

Samen voor goed voortgezet onderwijs in Zeeuws Vlaanderen!

Met vriendelijke groet, namens de Taskforce Zeeuws-Vlaanderen,

De Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis

Kijk ook eens naar het filmpje op Omroep Zeeland !