Dagindeling

Dagindeling - tot 1 jaar

Kinderen die jonger zijn dan twaalf maanden hebben een eigen dag- en nachtritme. Eten, slapen en spelen doen zij op vaste, maar voor ieder kind wisselende tijden. Uiteraard passen onze pedagogisch medewerkers zich hieraan aan. Uw kind gedijt immers het beste bij deze regelmaat.

Natuurlijk hebben wij in al onze kinderdagverblijven speelgoed dat goed aansluit bij de belevingswereld van de allerkleinsten. Soms kunnen de baby's vanuit de box, een stoeltje of vanaf de mat meedoen met een groepsactiviteit, zoals samen zingen. Het is iedere keer weer leuk om te zien hoe zij hiervan genieten

Dagindeling - na 1 jaar

Na de eerste verjaardag groeien de dag- en nachtritmes van de kinderen langzaam naar elkaar. Vanaf dat moment biedt een vaste dagindeling het noodzakelijke houvast in een groep met andere kinderen.

De dag begint met afscheidnemen. Daarna gaan de kinderen vrij spelen. Natuurlijk kunnen ze samen spelen maar er is ook volop speelgoed waar zij alleen mee aan de slag kunnen. Dit speelgoed sluit uitstekend aan bij de verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind. U kunt hierbij onder andere denken aan bewegingsmateriaal (bal, duwkar), bouw- en constructiemateriaal (duplo), fantasiemateriaal (winkeltje, poppen) en creativiteit en expressie (verf, klei en muziekinstrumenten).

Rond half tien gaan we samen aan tafel voor een bekertje melk en fruit. Tot het einde van de ochtend kunnen de kinderen vrij spelen of deelnemen aan een groepsactiviteit zoals zingen, muziek maken, knutselen of samen bewegen.

Aan het einde van de ochtend is het tijd voor de lunch. Deze bestaat uit boterhammen en een beker melk. Sommige kinderen gaan daarna slapen. De kinderen die dat niet doen gaan spelen of ondernemen een activiteit. Dit laatste kan natuurlijk ook een buitenactiviteit zijn zoals naar de kinderboerderij of de eendjes gaan voeren.

Zodra alle kinderen wakker zijn drinken zij samen iets. Ze krijgen daarbij weer vers fruit. Totdat de kinderen opgehaald worden is er weer volop gelegenheid om lekker te spelen. Bij goed weer spelen we zoveel mogelijk buiten. Daarvoor zijn al onze speelplaatsen uitgerust met goedgekeurd en kindvriendelijk spelmateriaal zoals fietsjes, een zandbank en ander buitenspeelgoed.

Bij de locatie van uw keuze kunt u het pedagogisch werkplan downloaden. Het pedagogisch werkplan wordt regelmatig aangepast, de meest recente versie is in te zien op de groep.