Dagindeling

Dagindeling - tot 1 jaar

Kinderen die jonger zijn dan twaalf maanden hebben een eigen dag- en nachtritme. Eten, slapen en spelen doen zij op vaste, maar voor ieder kind wisselende tijden. Uiteraard passen onze pedagogisch medewerkers zich hieraan aan. Het ritme van thuis is hierin het allerbelangrijkste. 

Dagindeling - na 1 jaar

Na de eerste verjaardag groeien de dag- en nachtritmes van de kinderen langzaam naar elkaar. Vanaf dat moment biedt een vaste dagindeling het noodzakelijke houvast in een groep met andere kinderen.

De dag begint met afscheidnemen. Daarna gaan de kinderen vrij spelen. Natuurlijk kunnen ze samen spelen maar er is ook volop speelgoed waar zij alleen mee aan de slag kunnen. Dit speelgoed sluit uitstekend aan bij de verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind. U kunt hierbij onder andere denken aan bewegingsmateriaal (bal, duwkar), bouw- en constructiemateriaal (duplo), fantasiemateriaal (winkeltje, poppen) en creativiteit en expressie (verf, klei en muziekinstrumenten).

10.30 uur
Aan tafel voor een bekertje melk en fruit.

10.00 uur
Vrij spelen of deelnemen aan een groepsactiviteit zoals zingen, muziek maken, knutselen of samen bewegen.

11.30 uur
Lunch. 
Sommige kinderen gaan na de boterham slapen. De andere kinderen gaan spelen of doen mee aan een (buiten)activiteit. Dit laatste kan natuurlijk ook een buitenactiviteit zijn zoals naar de kinderboerderij of de eendjes gaan voeren.

Rond 14.00 uur
Aan tafel voor vers fruit en iets te drinken.

Middag
Totdat de kinderen opgehaald worden is er weer volop gelegenheid om lekker te spelen. Bij goed weer spelen we zoveel mogelijk buiten. Daarvoor zijn al onze speelplaatsen uitgerust met goedgekeurd en kindvriendelijk spelmateriaal, fietsjes, een zandbak en meer.