VVE en KIJK

Zelfs bij onze jongste kinderen wordt al gewerkt met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Natuurlijk zijn de activiteiten afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de baby of dreumes. Het gebruik van veel taal staat voorop bij de activiteiten. We kijken samen naar de regen door het raam of ontdekken onszelf in de spiegel. De pedagogisch medewerker verwoordt hierbij alles wat te zien is.

KIJK-registratie
Het is heel belangrijk dat de kinderen zich prettig en veilig voelen. Het kind staat centraal voor het team. De pedagogisch medewerkers bekijken iedere dag het welbevinden van de kinderen. Om de 8 maanden wordt het welbevinden en de ontwikkeling van ieder kind geregistreerd met behulp van de observatie en registratie methode KIJK!

Uw mening
Eenmaal per jaar wordt ook de mening van u, als ouder of verzorger, over het welbevinden van uw kind op de groep gevraagd door middel van een vragenlijst. Via de vragenlijst kunt u ook aangeven of u een gesprek wenst met de pedagogisch medewerkers.