VVE en KIJK

Zelfs bij onze jongste kinderen wordt al gewerkt met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Natuurlijk zijn de activiteiten afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de baby of dreumes. Het gebruik van veel taal staat voorop bij de activiteiten. Hierbij kunt u denken aan het samen kijken naar de regen door het raam of het ontdekken van jezelf in de spiegel. De pedagogisch medewerker verwoordt hierbij alles wat te zien is.

Het welbevinden van de kinderen staat voorop bij ons. Het is heel belangrijk dat de kinderen zich prettig en veilig voelen op de groep. Het kind staat centraal voor het team. De pedagogisch medewerkers beoordelen iedere dag het welbevinden van de kinderen, maar om de 8 maanden wordt het welbevinden en de ontwikkeling van ieder kind geregistreerd met behulp van de observatie en registratie methode KIJK!

Eenmaal per jaar wordt ook uw mening over het welbevinden  van uw kind op de groep gevraagd door middel van een vragenlijst. Via de vragenlijst kunt u ook aangeven of u een gesprek wenst met de pedagogisch medewerkers over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind.