Ziekte

Zieke kinderen zijn thuis het beste af. Bovendien is onze opvang er niet op ingericht om zieke kinderen die aandacht en verzorging te bieden die zij dan nodig hebben. Als onze pedagogisch medewerkers merken dat uw kind een beetje hangerig of stil is, wordt de temperatuur opgenomen. Bij een verhoging van 38 graden wordt de ouder/verzorger gewaarschuwd en vragen wij om het zieke kind op te halen.

Wij verzoeken u deze richtlijn te respecteren. Dus constateert u 's ochtends bij uw kind verhoging, houd uw kind die dag dan thuis. Dit in het belang van uw zieke kind en van de andere kinderen in de groep. 

Al onze pedagogisch medewerkers zijn uiteraard uitstekend in staat om medicijnen toe te dienen en andere eenvoudige medische handelingen te verrichten. U kunt hierbij denken aan het toedienen van ’puffertjes’, het aandoen van spreidbroekjes enz.
Voordat de pedagogisch medewerkers dit mogen doen verzoeken wij u hiervoor schriftelijk toestemming te geven.

Een groot deel van onze pedagogisch medewerkers is in het bezit van een BHV-diploma en al onze pedagogisch medewerkers volgen jaarlijks scholing gericht op kinder-EHBO.