Bso

Als ouders werken zijn kinderen op hun plaats op één van onze buitenschoolse opvanggroepen! De bso is er speciaal voor kinderen die het basisonderwijs bezoeken. Na schooltijd lekker spelen met leeftijdgenootjes, relaxen, knutselen en soms zelfs misschien wat huiswerk maken. En dat alles onder het toeziend oog van onze deskundige pedagogisch medewerkers. In een heel gezellig en op de leeftijd aangepaste, veilige plek waar kinderen na schooltijd maar ook in de vakanties terecht kunnen. Op de bso zijn altijd vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen. En de kinderen hebben inspraak in wat er gebeurt.

Buitenspelen en de natuur hebben een centrale plaats in de bso. Iedere dag wordt er even heerlijk buitengespeeld en er worden allerlei natuurspelletjes gedaan en ook in de thema's staat de natuur met regelmaat centraal. 

Benieuwd hoe het er aan toe gaat op onze bso's? Bekijk het You Tube filmpje dat gemaakt is op een van onze bso's voor de DVD Kinderopvang in Zeeland, Goed geregeld!   

Openingstijden:

De bso's zijn 52 weken per jaar open op alle werkdagen. Let op: op zon- en feestdagen is de bso gesloten. Bij uitzondering sluiten de bso's op 24 en 31 december om 16.30 uur. Per jaar wordt in samenspraak met de centrale oudercommissie een collectieve sluitingsdag aangewezen.

Impressie BSO Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen