Tso

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen organiseert voor een aantal scholen de tussenschoolse opvang (tso), ook wel overblijven genoemd. Onder verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang (bso) en in samenwerking met door ons gescreende vrijwilligers vindt de tussenschoolse opvang op leuke en pedagogisch verantwoorde wijze plaats. Vaak wordt er een combinatie gezocht tussen de bso-ruimte en een ruimte van school, dit is afhankelijk van het aantal kinderen dat gebruik maakt van de tso.

De tussenschoolse opvang vindt gedurende de schoolweken plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. In de door de school gedefinieerde schoolvakanties, op vrije dagen, studiedagen en overige roostervrije dagen vindt geen tussenschoolse opvang plaats.

Wij organiseren o.a. de tussenschoolse opvang voor basisscholen van de schoolbesturen Probaz, Leertij en Kapriom in Sas van Gent, Terneuzen, Axel en.