Directie en management team

De dagelijkse zorg voor en leiding van onze organisatie ligt in handen van het management team.

Dit team bestaat uit de volgende personen.

Rianne Vons Directeur-Bestuurder
Ilona de Cocq Manager Financien en Interne zaken
Babs van de Graaf Manager Personeel en Organisatie

300_dsc_9181-40.jpg

Het management team wordt bijgestaan door een team van Unitmanagers. De Unitmanagers dragen zorg voor de implementatie van het beleid op de groepen, staan de groepen met raad en daad bij in de dagelijkse gang van zaken en zijn de schakel tussen onze organisatie en de ketenpartners. De unitmangers werken in verschillende regio's:

Barry Haerens Regio Sluis, Biervliet
Jeroen van Loon Regio Hulst
Marjolijn van den Berg Axel, Terneuzen
Vera van Helleman Hoek, Sas van Gent, Sluiskil, Terneuzen

 

 400_dsc_9223_50.jpg