Jaarplan en jaarverslag

Wij zijn een lerende organisatie, die constant bezig is met het verbeteren van zichzelf. Het jaarplan is hierbij een hulpmiddel.

In het jaarplan stellen wij een aantal onderwerpen centraal, waar wij in het betreffende jaar extra aandacht aan willen besteden. Wij stellen ons doelen waar wij aan willen werken. Eens per kwartaal wordt gekeken hoever wij staan bij het bereiken van de doelen die wij ons gesteld hebben. In het jaarverslag kunt u terug vinden wat wij bereikt hebben.

In de bijlagen vindt u het jaarverslag van de laatste 2 jaren en het jaarplan van dit jaar en het voorgaande jaar.