Kansen en klachten

Kansen en klachten, klachten zijn kansen, om onze dienstverlening aan u nog verder te verbeteren.

Wat te doen wanneer u een idee, opmerking of klacht heeft?

Vul een kanskaart in

Een kanskaart is een kaart die op alle locaties en op kantoor klaar ligt en die iedereen mag invullen. Ideeën, tips, opmerkingen of kleine klachten kunnen op deze kaart ingevuld worden. Bent u ouder, grootouder, personeelslid, kind, gastouder: gebruik dan de kanskaart en geef deze af op een locatie, stuur hem op naar kantoor of download de digitale kanskaart en mail hem naar de afdeling kwaliteit. U krijgt binnen twee weken te horen wat gedaan wordt met de kans die u ons geeft.

Wat te doen wanneer u een klacht heeft?

Kinderopvang is mensenwerk. Alle werknemers van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen doen hun werk zo goed mogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat u als klant altijd tevreden bent. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u vindt dat uw kind in een bepaalde situatie niet goed behandeld is of dat er een toezegging aan u gedaan is die niet wordt nagekomen. De eerste stap is uw onvrede bespreken met de betrokken medewerker. Meestal zal de lucht klaren na dit gesprek, maar niet altijd. U kunt vervolgens uw ongenoegen bespreken met de senior pedagogisch medwerker. Wordt uw klacht dan nog niet opgelost dan vult u een klachten formulier in. 

U dient een klacht in

Een klacht indienen klinkt misschien negatief, maar dat is het niet. Het geeft ons de kans om onze dienstverlening te verbeteren. Uw klacht wordt serieus behandeld. Indien blijkt dat er een fout gemaakt is zal deze rechtgezet worden.

Hoe dient u een klacht in?

Heel eenvoudig. U belt op en zegt dat u een klacht wil indienen. Er wordt een klachtenformulier ingevuld. Op dit formulier wordt de klacht uitgebreid omschreven. Ook kunt u hier op de site het klachtenformulier zelf invullen en opsturen. Uw klacht wordt ter behandeling doorgestuurd aan de unitmanager van uw groep of het managementteam.

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen heeft zes weken om de klacht af te handelen.

De laatste stap die u kunt nemen is de klacht indienen bij de externe klachtencommissie waarbij wij zijn aangesloten: de geschillencommissie voor kinderopvang. Op de website van de geschillencommissie kunt u meer informatie vinden zoals het reglement van de geschillencommissie, de kosten en de procedure. 

Klachtencoördinator

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen heeft een klachtencoördinator. Wanneer u advies wil over het indienen van een klacht kunt u bij de klachtencoördinator terecht. Elke ingediende klacht wordt gemeld bij de klachtencoördinator, die op een tijdige en correcte behandeling van de klacht toeziet.

Jaarlijks Klachtenoverzicht

Jaarlijks krijgen wij van de geschillencommissie een bericht of er klachten waren met betrekking tot onze groepen. In 2018 zijn er geen klachten ingediend via de geschillencommissie.

Jaarlijks leveren wij een overzicht van de klachten die intern ingediend zijn aan bij de GGD. Dit klachtenjaarverslag wordt besproken in de centrale en lokale oudercommissies. In 2018 zijn 4 klachten ingediend bij bso's, 6 klachten bij kdv's, 1 bij het gastouderbureau en 1 bij het centraal kantoor. 3 klachten hadden betrekking tot organisatie, 1 klacht was pedagogisch van aard en 8 klachten hadden betrekking op de uitvoering van het werk door de groepen of afdelingen.


Wij hopen natuurlijk dat u altijd tevreden bent over onze dienstverlening. Aarzel echter niet van de interne klachtenprocedure gebruik te maken wanneer u ergens ontevreden over bent en u van mening bent dat er geen bevredigende oplossing geboden wordt.