Klanttevredenheid

Klant tevredenheid is heel belangrijk voor ons. Daarom bieden wij u verschillende mogelijkheden om aan te geven of u wel of niet tevreden bent.  Zowel uw tevredenheid over de groep als uw tevredenheid over de dienstverlening vanuit kantoor zijn belangrijk.

Evaluatiemomenten

Als u kind een van onze groepen bezoekt dan ontvangt u na ongeveer 3 maanden een evaluatieformulier. 

Daarnaast ontvangt u eenmaal per jaar een vragenformulier "Welbevinden kind". Via dit formulier kunt u aangeven of u het idee hebt dat uw kind zich prettig voelt op de groep. Via dit formulier kunt u ook aangeven of u behoefte hebt aan een gesprek met de pedagogisch medewerkers over het welbevinden van uw kind.

Eenmaal in de twee jaar vragen wij ook uw medewerking aan een online Klant Tevredenheid Onderzoek (KTO). In 10 tot 15 minuten tijd kunt u uw mening geven over allerlei zaken waar u mee te maken hebt bij ons. Van netheid en hygiene tot het pedagogisch klimaat en de dienstverlening van kantoor.

Tot slot, als u geen gebruik meer hoeft te maken van onze diensten krijgt u een evaluatieformulier einde opvang van ons.

Wat doen we met de uitkomsten?

Al deze gegevens die u ons verstrekt helpen mee met het verbeteren van onze dienstvelening. De evaluatieformulieren en welbevinden kind worden door de coördinator besproken met de pedagogisch medewerkers van de groep. Uw op- en aanmerkingen worden besproken en indien mogelijk wordt het werken op de groep aangepast naar uw wensen.

De gegevens van het tweejaarlijks KTO worden verwerkt door middel van een programma. De uitkomsten hiervan geven een beeld over de gehele organisatie. Onderwerpen die hier minder goed uitkomen worden nader onderzocht. Er wordt gekeken of er bepaalde locaties zijn die minder goed scoren op die onderwerpen. Op die locaties worden dan verbeteracties ingezet. Het KTO bevat ook altijd open vragen waar u nadere uitleg kunt geven of opmerkingen kunt maken. De antwoorden op de open vragen worden gesorteerd per locatie en besproken door de coördinator met het team. Ook hierop worden verbeteracties ingezet.

Uw mening telt

Uw mening telt en het is ook belangrijk dat u uw mening geeft, om een zo goed mogelijke dienstverlening aan u en uw kinderen te kunnen bieden. Ook als u helemaal tevreden bent is het fijn om dat te weten, zeker voor onze medewerkers!

De laatste rapporten Klant Tevredenheid Onderzoek voor kinderdagverblijf en peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang kunt u hieronder inzien.