Onze medewerkers

Medewerkers van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen zijn goed voorbereid op hun taken.

Alle medewerkers zijn goed geschoold en zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag.

Naast de normale opleidingseisen, zijn onze medewerkers extra geschoold. Onze senior pedagogisch medewerkers zijn ten minste in het bezit van een diploma SPW-4 en onze coordinatoren zijn in het bezit van een HBO diploma.

Alle pedagogisch medwewerkers die werken op groepen van 0 tot 4 jaar zijn of worden geschoold in het werken met een VVE (Voor en vroegschoolse Educatie) programma. Op de meeste groepen wordt gewerkt met PUk, in Axel werken we met Sporen. Naast scholing in een VVE programma zijn of worden al onze pedagogisch medewerkers die werken op groepen van 0 tot 4 jaar ook geschoold in het werken met het observatie en registratie programma KIJK! Met behulp van dit programma brengen wij de ontwikkeling en het welbevinden van uw kinderen in beeld op de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Jaarlijks nodigen wij u uit om deze ontwikkeling met ons te bespreken.

Onze medewerkes op de babygroepen hebben extta scholing gevolgd in het werken met baby's.

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zijn anders dan kinderen van 0 tot 4 jaar. Daarom hebben onze vaste medewerkers van de buitenschoolse opvang aanvullende scholing gevolgsd in het omgaan met kinderen in de basisschool leeftijd! om leuke natuuractiviteiten aan te kunnen bieden hebben we de masterclass met de BSO naar buiten gevolgd, een aantal medewerkers binnen onze organisatie hebben de training laten Spelen is een Vak voor trainers gevolgd en we hebben ook een trainer in huis voor de cursus knap lastig, voor bso-ers die al wat beginnen puberen. Deze cursus bieden wij ook regelmatig aan voor onze gastouders.

Natuurlijk herhalen al onze pedagogisch medewerkers en gastouders ook jaarlijks Kinder EHBO.

Van onze pedagogisch medewerkers verwachten wij dat zij zich kunnen inleven in de gevoelens van de kinderen, dat zij inspelen op de behoeften van de kinderen, dat zij respect hebben voor de eigenheid van ieder kind, en dat zij uitvoering geven aan hetgeen we opgenomen hebben n ons pedagogisch beleid.

Onze kantoormedewerkers beschikken ook over de vereiste diploma's voor het uitvoeren van hun werk en volgen daarnaast ook regelmatig trainingen, varierend van time management tot klantvriendelijkheid.  

Wij zijn blij met de mensen die bij ons werken en wij verwachten dat zij er alles aan doen om het u en uw kinderen naar de zin te maken bij Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen!