Pedagogisch beleid

Kijk op kinderen

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen biedt kinderen de gelegenheid om te spelen en de wereld om hen heen te ontdekken. De pedagogisch medewerkers begeleiden ieder kind op het eigen ontwikkelingsniveau en geven elk kind dezelfde individuele aandacht.

Door de positieve benadering, worden de kinderen in staat gesteld zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. De dingen die een kind al kan worden benadrukt waardoor het zelfvertrouwen krijgt en zich durft te ontwikkelen. Op deze manier wordt de kinderen de kans geboden om zich, binnen een sfeer van geborgenheid, veiligheid en respect, samen met andere kinderen verder te ontplooien.

De pedagogisch medewerkers hebben oog voor de ontwikkeling van de kinderen. Zij bouwen positieve relaties op met de kinderen en stimuleren het ontstaan van onderlinge relaties tussen de kinderen.

Pedagogisch beleid

Onze visie op de omgang met kinderen en het pedagogisch doel zijn vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Dit beleid wordt gedragen door iedereen.