Raad van Toezicht

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen heeft een actieve en betrokken Raad van Toezicht.
De Raad vanToezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken en toetst het uitgevoerde beleid aan de doelstellingen en uitgangspunten. Verder heeft de Raad als taak het met advies ter zijde staan van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en dat er verschillende disciplines van het maatschappelijk veld in vertegenwoordigd zijn. De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden:

- de heer, J.H.P. de Jong, voorzitter
- de heer R.E.A.M. Roctus, vice voorzitter
- mevrouw I.G.M. Schoonakker-van der Meijden, secretaris
- mevrouw S.A. de Koeijer- van der Plas
- mevrouw K.E.M. van Deursen
- mevrouw M. van Zuilen