Senior pedagogisch medewerker Jessica Schauwvliege

Senior pedagogisch medewerker Jessica Schauwvliege

Senior pedagogisch medewerker Jessica Schauwvliege geniet elke dag weer van de uitdaging in haar baan. Werken als senior pedagogisch medewerker geeft een extra dimensie aan haar werk.

Ze is eerste aanspreekpunt voor ouders en collega's en tevens een schakel tussen de groepen onderling op het kindercentrum in Sas van Gent. Omdat ze vier dagen werkt, is ze een vast gezicht op het kindercentrum, iets wat ouders erg waarderen. Sinds begin 2013 zit de opvang in de nieuwe brede schoo, De Statiel. De kinderen en medewerkers genieten van de ruime, frisse en gezellig ingerichte locatie met veel faciliteiten. “We zijn er superblij mee”, aldus Jessica. Als moeder van een zoontje van vier ziet ze hoe hij geniet bij haar collega’s op het kindercentrum, waar hij wordt opgevangen en allerlei leuke dingen doet. “Goed om als ouder te ervaren hoe zorgvuldig KOZV omgaat met de aan haar zorg toevertrouwde kinderen”, aldus Jessica. Het pedagogisch klimaat is belangrijk. Met behulp van VVE en Puk, door te werken met allerlei thema’s leren de kinderen naar elkaar te luisteren, samen te spelen en eens even te wachten, ieder op z’n beurt. De pedagogisch medewerkers leggen uit waarom iets wel of niet kan en zetten een lijn uit, die ouders thuis benutten om eenduidig te zijn in de opvoeding. KOZV als partner in opvang en opvoeding, is iets waar Jessica helemaal achter staat!