Sebastiaan Vanhijfte, pedagogisch medewerker Sport BSO 2Move

Sebastiaan Vanhijfte, pedagogisch medewerker Sport BSO 2Move

Hoewel bijna afgestudeerd aan de Pabo heeft Sebastiaan Vanhijfte, pedagogisch medewerker en zelf vader van een dochter van een jaar, er vijf jaar geleden voor gekozen te gaan werken bij KOZV.

Een fijne en betrouwbare organisatie waar aandacht voor de kinderen voorop staat. Het pedagogisch klimaat, waarbij wordt gewerkt aan waarden en normen, emotionele, sociale en persoonljjke ontwikkeling komt zeker bij sport en spel naar voren. Vanaf het begin is hij gevraagd voor de buitenschoolse opvang en later de sport-bso. Iets wat hem op het lijf geschreven is. Met een aantal collega’s vormt hij een vast team bij de sportbso, een samenwerkingsverband met Bodyline en Scalda/Cios. Veel bso’ers, in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar, komen daar samen vanaf allerlei basisscholen in Terneuzen. Ze zijn ontzettend enthousiast over het aanbod en de veelheid aan activiteiten. De sportbso geeft hen gelegenheid om hun favoriete sport er tussen uit te halen. Niet voor niets is bijvoorbeeld op maandag naar Snowbase gaan bijzonder populair! Maar uit zijn voorgaande jaren bij Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen weet Sebastiaan dat de kinderen het op de 'gewone' bso ook reuze naar hun zin hebben. Niets moet, er is voor iedereen wat wils en de kinderen hebben inspraak in het programma.

Ieder zijn vak, maar voor Sebastiaan is dat zeker het werken met de kids op de bso. Daarnaast is Sebastiaan BHV-er, actief in de OR en werkzaam als auditor voor de interne audit. Het kwaliteitskeurmerk HKZ wordt namelijk elk jaar getoetst. Een heel pakket aan bijkomende taken maakt zijn functie leuk en afwisselend.