Carla van Acker, senior pedagogisch medewerker peuterspeelzaal

Carla van Acker, senior pedagogisch medewerker peuterspeelzaal

Carla van Acker, werkzaam als senior pedagogisch medewerker vertelt enthousiast over haar peuterspeelzaal. In 1979 gestart als peuterleidster en zelf moeder van twee volwassen kinderen en oma van twee kleinkinderen, zit het werken met peuters haar in het bloed.

Kinderen voorbereiden op de basisschool en stimuleren in de taalontwikkeling is zo belangrijk! Zeker op de Kameleon, een brede school waarin Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen participeert. Er zijn veel anderstalige kindjes, die als ze bij ons op de peuterspeelzaal komen toch een tweede taal missen. Vanaf dag één starten we met het aanleren van de Nederlandse taal, door middel van het continue benoemen en visueel maken. We werken met VVE en Puk en sinds 2012 ook met Logo 3000. Hiervoor hebben we samen met de school de scholing gevolgd. Het is een methode waarbij peuters 500 woorden leren, de kleuters in groep één 1000 en die van groep twee 1500 woorden, in totaal dus 3000 woorden. Op allerlei manieren wordt met de kinderen gewerkt aan het vergroten van de woordenschat. o.a. door het gebruik van praatplaten en clusterwoorden. Woorden die je ophangt in de kring en uitdeelt aan de kinderen met behulp van kleine toneelstukjes. Een boeiende methode en een waardevolle aanvulling op VVE en het werken met Puk.

Als senior is Carla hét aanspreekpunt voor de ouders. Ze ondersteunt hen om brieven te begrijpen, helpt formulier invullen en adviseert daar waar nodig. Verder neemt ze deel aan het preventieteam, een samenwerkingsverband van school, de Kinderopvang en GGD, het Algemeen maatschappelijk werk en Clavis. Ook is er een vierwekelijks overleg met de GGD. Zo blijven de lijnen kort en zijn alle deelnemers op de hoogte van mogelijke zorg- of probleemkindjes.

Maar veruit het allerbelangrijkst is het de kinderen zoveel mee te geven dat ze een goede start maken op de basisschool. Daar werken we met het hele team aan, steeds opnieuw een fantastisch uitdaging!