Chris Dingemanse, directeur CBS De Oude Vaart

Chris Dingemanse, directeur CBS De Oude Vaart

We kunnen nu al spreken van een unieke samenwerking van professionals. Een team van KDV-BSO-en groepsleerkrachten! Een team dat onderwijs geeft aan 0 tot 12 jarigen in ontwikkeling naar een Integraal Kindcentrum met als gezamenlijke naam: De Oude Vaart, waar me met z’n allen supertrots op zijn!

Een aantal jaren werkt  basisschool De Oude Vaart (300 leerlingen)  in Terneuzen samen met de KinderOpvangZeeuwsVlaanderen (KOZV)

De samenwerking vindt plaats in het schoolgebouw. Zowel de Kinderopvang (0-4 jarigen) als de Buitenschoolse Opvang hebben de  beschikking over een prachtige eigen ingang en speelruimte   helemaal ingericht volgens de wettelijke eisen en bepalingen.  Ook kunnen zij gebruik maken van alle faciliteiten die de “grote” basisschool te bieden heeft (en andersom):

Speellokaal met toestellen en spelmaterialen, buitenspeelruimte, een buiten-atrium met picknicktafels en groententuintjes, buitenspelmaterialen, samen spel op het schoolplein met de “ Speelneusfaciliteiten”, een trapveldje, digibord, computers en nog veel meer.

Groot voordeel is dat de kinderen in hun vertrouwde schoolomgeving  op spelende wijze verder kunnen leren en ontwikkelen. Op onze school bestaat een optimale samenwerking tussen de leidsters en de leerkrachten van de school. We werken samen aan dezelfde thema’s en projecten zodat er een doorgaande leer- gedrags-en ontwikkelingslijn  gewaarborgd wordt. Open dagen organiseren we samen. Door deze samenwerking  leren de kinderen zodoende de leidsters en de leerkrachten uit de kleutergroepen snel kennen. In het kader van de VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) gaan de leidsters en de groepsleerkrachten van de kleutergroepen zelfs bij elkaar op bezoek! Onze school heeft zelfs een onderwijsassistent die op de basisschool werkt en op de BSO. Ook is er maandelijks overleg tussen de coördinatoren  van de Opvang en  van de basisschool. Ook op directieniveau zijn er geregelde overleggen.

De keuken, met ons onvolprezen koffie/thee/ cappuccino/ chocolademelk- assortiment is  een gezellige ontmoetingsplaats voor alle medewerkers.

Op de website van de basisschool (www.deoudevaart.nl) vindt u een directe link naar de Kinderopvang.  We kunnen nu al spreken van een unieke samenwerking van professionals. Een team van KDV-BSO-en groepsleerkrachten!  Een team dat onderwijs geeft aan 0 tot 12 jarigen in ontwikkeling naar een Integraal Kindcentrum met als gezamenlijke naam: De Oude Vaart, waar me met z’n allen supertrots op zijn!

Chris Dingemanse, directeur CBS De Oude Vaart Terneuzen

600_team_oude_vaart_2.jpg