Jan Schaalje, wethouder gemeente Sluis

Jan Schaalje, wethouder gemeente Sluis

Een goede kinderopvang vervult voor mij een onmisbare rol bij het opgroeien van kinderen.

De huidige Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen is ontstaan uit o.a. een fusie met de Stichting peuterspeelzalen West Zeeuwsch Vlaanderen. Hierdoor onstond een organisatie die voor onze gemeente een volwaardige gesprekspartner is geworden. Zo speelt de kinderopvang met de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven een belangrijke rol in het voorbereiden en uitvoeren van de voorschoolse educatie. De Onderwijsinspectie heeft hiervoor een goede beoordeling gegeven.

Daarnaast is de kinderopvang een  belangrijke partner bij de ontwikkelingen in het onderwijs. Denk hierbij aan de brede scholen in Oostburg en Breskens.  Een goede kinderopvang vervult voor mij een onmisbare rol  bij het opgroeien van kinderen. Hoewel het tegenwoordig wat minder gaat met het gebruik van kinderopvang, blijf ik het belang ervan inzien. Ik zou er niet aan moeten denken dat wij in onze regio geen kinderopvang zouden hebben. Ik hoop  dan ook dat de kinderopvang een goede toekomst tegemoet gaat.