Jeugdgezondheidszorgteam Kameleon Terneuzen

Jeugdgezondheidszorgteam Kameleon Terneuzen

Kinderen maken hun eerste levensjaren een grote ontwikkeling door. Door deze ontwikkeling goed te volgen en waar nodig een handje te helpen, groeien zo veel mogelijk kinderen op tot gezonde volwassenen.

In de Kameleon werkt het jeugdgezondheidszorg-team daarom nauw samen met de pedagogisch medewerkers van de Peuterspeelzaal en Kinderopvang. Vanwege de korte lijnen die er zijn en het prettige contact onderling, kan de ontwikkeling van kinderen, indien nodig, van dichtbij gevolgd worden door de jeugdarts en jeugdverpleegkundige. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met de ouders. Er kan extra aandacht nodig zijn op het gebied van spraak/taalontwikkeling, motoriek of sociale vaardigheden, bijv moeite hebben om contact te maken met andere kinderen. Het kan ook zijn dat ouders thuis problemen ervaren, die zich op de kinderopvang niet voor doen, bijv slecht luisteren, slecht slapen, niet willen eten. In dat geval verwijst de pedagogisch medewerker de ouder door naar jeugdverpleegkundige.

 

De jeugdgezondheidszorg is een laagdrempelige vraagbaak voor ouders, kinderdagverblijf en onderwijs. Veelal samen met andere partners binnen het Centrum voor jeugd en gezin geeft de JGZ antwoord op alle vragen rondom opvoeden en opgroeien. Iedere ouder heeft wel eens vragen of zorgen rondom de opvoeding van kinderen. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kijken met een onafhankelijke blik mee en geven advies of vewijzen indien nodig door naar andere instanties.  De pedagogisch medewerkers kunnen bij de JGZ terecht voor extra informatie of ondersteuning.

 

Het voorkomen en vroeg opsporen van  gezondheidsproblemen bij kinderen is een taak van de JGZ. Het is fijn dat we in de Kameleon met zijn allen onder één dak werken en elkaar daardoor snel weten te vinden in het geval er zorgen zijn rondom een kind.