Vacature leden Raad van Toezicht

Vacature leden Raad van Toezicht Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen v/m, aandachtsgebied financiën en juridische zaken

Wegens aflopende termijnen binnen de Raad van Toezicht van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen zijn wij  op zoek naar twee nieuwe leden. Gezien de samenstelling van de Raad zijn wij op zoek naar twee leden met bestuurlijke ervaring, waarvan één met een juridisch en de ander met een financieel profiel. Verder heeft één van deze twee leden de ambitie om door te groeien naar de rol van voorzitter.

Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen
Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen is de grootste kinderopvangaanbieder in Zeeuws-Vlaanderen. Onze organisatie profileert zich als een maatschappelijke onderneming, zonder winstoogmerk, is financieel gezond en heeft een goede reputatie.

Functieprofiel lid Raad van Toezich
t
Wij zoeken actieve kandidaten met een  academisch denk- en werkniveau en bestuurlijke ervaring. Kandidaten beschikken over een relevant netwerk dat ze kunnen aanwenden voor de ondersteuning van de organisatie.

U heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent in staat om onafhankelijk en kritisch te denken en op te treden, waarbij u uw rol als toezichthouder niet uit het oog verliest.
 

Specifieke eisen Lid Raad van Toezicht

Profiel  financieel

 • Een financieel economische en/of accountancy achtergrond (opleiding en werkervaring)
 • Visie en zicht op de financiële ontwikkelingen van een non profit organisaties.

Profiel bestuurlijk - juridische zaken  

 • -Professionele juridische achtergrond en expertise
 • Adviserende rol naar de overige leden van de Raad van Toezicht en de Directie bij beoordeling en besluitvorming van juridische kwesties
 • Bewaakt de principes en uitgangspunten van Good Governance binnen de Raad van Toezicht

 Competenties lid Raad van Toezicht

 • Helikopterview: onderzoekt, herkent en begrijpt essentiële vraagstukken
 • Affiniteit met de doelstelling van de organisatie en bekendheid met de regio Zeeuws-Vlaanderen
 • Heeft zicht op de risico’s die een bedreiging vormen voor de organisatie
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten; is zich bewust van de complexiteit van het aansturen van een organisatie en kan goed   klankbord zijn voor de bestuurder
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Het kunnen overbrengen van de eigen vakkennis en visies
 • Zelfreflectie


Overig
Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. De RvT vergadert in beginsel zes keer per jaar en de leden ontvangen een bescheiden vergoeding. Van belang is dat kandidaten over voldoende tijd  beschikken deze functie op betrokken wijze te vervullen.

Herkent u zichzelf in onze vraag?
Wacht dan niet langer en neem contact met ons op, reageren kan tot en met 20 april 2019. U kunt uw email, voorzien van motivatie en CV, sturen aan mevrouw Lucie de Roeck, management assistente lderoeck@kinderopvangzvl.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Joost de Jong, voorzitter RvT jojo@zeelandnet.nl
en mevrouw Rianne Vons, directeur-bestuurder Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen rvons@kinderopvangzvl.nl