Gastouders

Gastouderopvang is kleinschalig, flexibel en huiselijk. Het is opvang op maat die wellicht beter aansluit bij de dagelijkse routine. Zeker in de gevallen dat u op onregelmatige tijden werkt. Een gastouder is in staat om bijvoorbeeld wisselende diensten op te vangen. Maar uiteraard kan ook het kleinschalige aspect u aanspreken.

Waar staat het gastouderbureau voor?

De bemiddelingsmedewerkers verzorgen de bemiddeling en begeleiding van de opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar bij gastouders. Zij adviseren over de opvang en brengen gast- en vraagouders bij elkaar. Hierbij wordt niet alleen gekeken  naar de mogelijkheden qua tijd en plaats maar ook naar ideeën en wensen over omgaan met en het opvoeden van kinderen. 
Iedere bemiddelingsmedewerker heeft een eigen werkgebied waarin de eigen gast- en vraagouders begeleid worden.
Op deze manier kan er een goed contact opgebouwd worden en kan er bij eventuele problemen vroegtijdig naar een oplossing gezocht worden. De bemiddelingsmedewerkers werken vanuit het hoofdkantoor in Terneuzen.

Pedagogisch werkplan

Het gastouderbureau van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen werkt volgens een pedagogisch werkplan. Het pedagogisch werkplan gebaseerd op het pedagogische beleid van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen én praktijkervaringen van gastouders. Anders dan in het pedagogisch beleid, wordt in het pedagogisch werkplan ingegaan op de eigenheid van gastouderopvang en hoe gastouders invulling kunnen geven aan de pedagogische visie van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen.

Het pedagogisch werkplan vindt u als bijlage hieronder.