Rol gastouderbureau

Gastouderbureau

Het gastouderbureau adviseert over de opvang en bemiddelt tussen ouders en gastouders. Het heeft een belangrijke rol in de begeleiding van de gastouderopvang en het bewaken van het pedagogische proces. Door deze begeleiding en regelmatige gesprekken volgen we de opvang zo goed mogelijk.

Begeleiding van de opvang

Het gastouderbureau speelt een belangrijke rol in de begeleiding van de gastouderopvang. Jaarlijks vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de ouders, de gastouder en de bemiddelingsmedewerker. Tijdens dit gesprek wordt onder andere het welbevinden van het kind besproken. Gedurende het jaar bezoekt de bemiddelingsmedewerker minimaal 2 maal per jaar de gastouder en is er telefonisch contact met zowel de ouders als de gastouder. 

Uw gastouder ziek of op vakantie?

Meld dit dan bij de bemiddelingsmedewerker. Zij regelt indien mogelijk vervangende opvang bij een andere gastouder, bij één van onze kinderdagverblijven of bij de buitenschoolse opvanggroepen bij u in de buurt. Vakantievervanging vraagt u minimaal 6 weken van tevoren aan bij één van de bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau.

Noodopvang

Natuurlijk kunt u altijd met vragen terecht bij één van onze bemiddelingsmedewerkers voor noodopvang op  korte of langere termijn.