Wat is een gastouder

Een gastouder biedt opvang in het eigen gezin. Uw kind draait daarbij als het ware gewoon mee in het huisgezin: mee naar de winkel voor een boodschap, tussen de middag aan tafel voor een boterham en bijvoorbeeld mee naar de eendjes om ze te voeren. Uiteraard heeft de gastouder voldoende speelgoed voor uw kind in huis en zijn het huis en de tuin kindvriendelijk en veilig. De minimum leeftijd voor een gastouder is 21 jaar.

Gastouders worden geselecteerd op ervaring met opvoeden en verzorgen van kinderen. Het gastouderbureau staat borg voor de kwaliteit van de opvang die gastouders bieden door ze te ondersteunen in het werk. Bijvoorbeeld met het pedagogisch beleid, protocollen en deskundigheidsbevordering door jaarlijkse scholing. Gastouders dienen in het bezit te zijn van het diploma Helpende Zorg en Welzijn MBO niveau 2, uitstroom gastouders of een gelijkwaardige opleiding en ook een geldig kinder EHBO-dilpoma.  Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen draagt zorg voor de EHBO cursus en de jaarlijkse herhalingscursus.

Alle gastouders en hun volwassen huisgenoten dienen bovendien in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG).