Kinderopvangtoeslag 2014

Kinderopvangtoeslag 2014

Ouders die in 2014 gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen.
Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.
Kijk op www.toeslagen.nl

 

Kunt u kinderopvangtoeslag krijgen?

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u misschien

kinderopvangtoeslag krijgen.

Voorwaarden

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw eventuele

toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

– U werkt, studeert, volgt een traject naar werk of een

inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.

– U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind.

Of u draagt bij in de kosten van levensonderhoud van uw kind.

– Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.

– Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.

– Het kindercentrum of gastouderbureau is geregistreerd. De gastouder

moet zijn geregistreerd voor elke locatie waar hij oppast.

– U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een

schriftelijke overeenkomst afgesloten.

– Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op

het voortgezet onderwijs.

– U betaalt de kosten voor kinderopvang. Een deel van de kosten

wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag. Het andere deel

moet u daadwerkelijk zelf betalen aan de opvanginstelling.

– U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning

Kijk voor meer informatie op http://download.belastingdienst.nl/toeslagen/docs/informatieblad_kinderopvangtoeslag_tg7231z41pl.pdf