Kindercentrum de Harlekijn is verhuisd

Kindercentrum de Harlekijn is verhuisd

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang de Harlekijn en peuterspeelzaal Jip en Janneke hebben hun intrek genomen in de nieuwe Brede School Het Mozaïek.

Het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang de Harlekijn en peuterspeelzaal Jip en Janneke voeren vanaf nu de naam:
Kindercentrum Het MozaÏek.

De nieuwe brede school Het Mozaïek is gevestigd aan de Spoorstraat 40b te Sluiskil. De participanten in de Brede School zijn:

Basisschool Het MozaÏek (Onderwijsgroep Perspecto

  • Kindercentrum Het MozaÏek (Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen
  • Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen
  • CJG/Jeugdgezondheidszorg (GGD)
  • Gemeente Terneuzen (gymzaal)

De officiële opening vindt plaats op donderdag 10 juli 2014. Van 15.00 tot 17.30 uur is het open huis met o.a. een poppenspreekuur bij de CJG/JGZ ondezoeksruimten.

U bent van harte welkom!