Pedagogisch werkplan locaties

Pedagogisch werkplan locaties

Wilt u als ouder het pedagogisch werkplan van de locatie waar uw kind wordt opgevangen thuis eens doorlezen? Deze plannen staan op de website per locatie vermeld.