BHV certificaten verlengd voor (pedagogisch) medewerkers KOZV

BHV certificaten verlengd voor (pedagogisch) medewerkers KOZV

Momenteel worden de BHV certificaten weer uitgereikt aan de medewerkers. Dit jaar (tijdens de jaarlijkse studiemiddag) een bijzondere herhaling voor alle medewerkers gezamenlijk én op de praktijk gericht.

Tijdens een zomerse studiemiddag op vrijdag 4 juli j.l. is door iedereen op het plein van de hoofdvestiging aan de Bellamystraat in Terneuzen hard gewerkt aan de herhaling van de BHV opleiding. Diverse praktijkoefeningen met levensechte situatie werden groepsgewijs per toerbeurt door de pedagogisch medewerkers met veel enthousiasme uitgevoerd. Alle medewerkers ontvangen opnieuw het certificaat. Met dank aan de brandweer van de gemeente  Terneuzen en DINS Safety training voor deskundigheid en inzet.