Tarieven en wijzigingen 2015

Tarieven en wijzigingen 2015

Nieuws over de tarieven 2015 en wijzigingen voor ouders met kinderen op de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderopvang.

Veranderingen voor 2015

Op onze website www.kinderopvangzvl.nl vindt u onder Tarieven en Inschrijven de algemene prijslijst voor komend jaar.  Op deze prijslijst vindt u tevens een tabel met rekenvoorbeelden van netto kosten.

In nauw overleg met de centrale oudercommissie zijn de tarieven voor 2015 vastgesteld. De tarieven zijn gebaseerd op de verwachte indexeringscijfers van de kinderopvangbranche.

Kindercentra: De prijsverhoging bedraagt 2%, en is gelijk aan de indexering van de maximum uurprijs van de belastingdienst. Dit betekent dat ondanks de prijsverhoging de netto uurprijs in 2015 vrijwel gelijk blijft. De korting voor automatische incasso komt met ingang van 2015 te vervallen.

Gastouderopvang: Op de website vindt u ook de prijslijst voor gastouderopvang. Naast de tariefwijzigingen wordt in het komende jaar ook een aantal andere veranderingen doorgevoerd. De tarieven 2015 zijn gebaseerd op de verwachte indexeringscijfers van de kinderopvangbranche en op onze eigen situatie. De prijsverhoging voor gastouderopvang bedraagt 2 % en de vergoeding voor gastouders wordt verhoogd met 2 %.

Algemeen: Op onze website vindt u bij Tarieven en inschrijven een rekentool waarmee bruto en netto kosten berekend kunnen worden.