Kinderen vaker ziek in kinderopvang?

Kinderen vaker ziek in kinderopvang?

Dit nieuws verscheen in december in de landelijke media.
Welke maatregelen heeft Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen genomen om de kans zo klein mogelijk te maken dat dit ook bij onze organisatie en uw kinderdagverblijf het geval is.

Dieren vergroten de kans op buikgriep

Bij onze organisatie worden geen huisdieren gehouden. Dit kan bij Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen dus geen bron van besmetting zijn.

Zandbakken vergroten de kans

Uit het onderzoek blijkt dat de jongstekinderen, die voor het eerst komen, het meeste risico lopen op buikgriep en diarree. Deze kinderen hebben nog de minste weerstand opgebouwd. Een zandbak is geen geschikte omgeving voor baby’s om in te spelen. Dus de kans op besmetting door de zandbak voor deze kwetsbare groep is zeer klein. Voor kinderen vanaf ongeveer een jaar is de zandbak een plaats waar kinderen enorm veel leren. Denk aan grove en fijne motoriek, beginnend samenspelen, creatieve ontwikkeling, enzovoorts. De meerwaarde van het spelen in de zandbak is naar onze opvatting vele male groter dan de kleine kans dat zij door de zandbak ziek worden. Met betrekking tot de hygiëne van de zandbak is het goed te vermelden dat zandbakken altijd afgedekt worden met een net wanneer ze niet gebruikt worden. Ook wordt het zand ververst als het niet meer schoon is. Zwembadjes worden ook genoemd als plaats waar kinderen besmet worden. Hiervoor geldt ook dat baby’s niet in zwembadjes gaan en dat de meerwaarde voor de wat ouderen kinderen te groot is om ze dit te onthouden. Dagelijks verversen we het water van de zwembadjes om de kans op besmetting te verkleinen.

Grote kinderdagverblijven vergroten de kans

Wij vinden een kinderdagverblijf met drie groepen groot. Landelijk gezien is dit nog een klein kinderdagverblijf . Omdat wij enkel kleine kinderdagverblijven hebben is de kans op besmetting bij ons dus kleiner.

Goede hygiëne maatregelen

Misschien wel het allerbelangrijkste is dat onze pedagogisch medewerkers zeer hygiënisch werken. Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen werkt al jaren met een verschillende protocollen rond hygiëne, zoals een schoonmaak protocol, een protocol voedsel hygiëne en een protocol rond persoonlijke hygiëne. Deze protocollen zijn gebaseerd op richtlijnen van de GGD. Hygiënisch werken is bij de pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen volstrekt vanzelfsprekend. Tevens is er veel aandacht voor het aanleren van hygiënisch handelen bij kinderen. Bijvoorbeeld door handenwassen na het plassen, na het buitenspelen en voor het eten, het leren hoesten en niesen met hand voor de mond, het leren de neus te snuiten. Jong geleerd is oud gedaan. Voor u als ouder zijn deze protocollen op te vragen bij de groep. Ons HKZ certificaat staat voor kwaliteit, veiligheid en hygiëne.

Zieke kinderen thuis houden

Kinderen die ziek zijn horen niet op een kinderdagverblijf te zijn, maar thuis bij papa of mama, opa of oma. Dit is de richtlijn die onze pedagogisch medewerkers hebben. Bij kinderen die ziek worden tijdens het kinderdagverblijf bezoek wordt altijd de ouders gebeld met de vraag het kind op te halen. Ook door deze maatregelen verkleinen we de kans op besmetting van andere kinderen op het kinderdagverblijf.

U ziet dat wij bij Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen zeer veel doen om de kinderen te behoeden voor een besmetting op een kinderdagverblijf. Zeer zeker kunnen wij nooit 100% voorkomen dat kinderen ziek worden. Waar mensen (kinderen, ouders, pedagogisch medewerkers) bij elkaar komen gebeurt dit. Wel doen we er bij Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen alles aan om de kans dat het gebeurt zo klein mogelijk te maken.