Informatie t.b.v. de kinderopvangtoeslag 2015

Informatie t.b.v. de kinderopvangtoeslag 2015

Als u kinderopvang afneemt krijgt u, als het goed is, kinderopvangtoeslag van de overheid. De toeslag wordt maandelijks vooraf uitbetaald, op basis van een voorschot. Nu 2015 voor de deur staat willen wij u graag op een aantal zaken attent maken.

Voor 2015 zijn de onderstaande punten voor u van groot belang:

Als u in 2014 kinderopvangtoeslag krijgt, dan wordt de toeslag voor 2015 doorgaans automatisch gecontinueerd. Hiervan krijgt u een beschikking van de belastingdienst toeslagen

  • Het is van groot belang dat u nakijkt of uw toeslag ook daadwerkelijk is gecontinueerd.
  • In sommige gevallen besluit de belastingdienst niet automatisch te continueren. U moet dan voor 2015 nog een nieuwe aanvraag doen.
  • Misschien moet u toch een wijziging doen voor de kinderopvangtoeslag 2015. Dit is wellicht nodig indien:
    • uw persoonlijke situatie is gewijzigd (burgerlijke staat, inkomen e.d).
    • uw opvang is gewijzigd (uren, tarief, locatie).

Als u er niet zeker van bent of uw toeslag voor 2015 juist is toegekend, dan adviseren wij u uw beschikking vrijblijvend en gratis door ons te laten controleren. Indien u dit wenst kunt u een verzoekje sturen via de mail: toeslagen@kinderopvangzvl.nl, graag onder vermelding van uw naam en debiteurennummer. Wij nemen dan daarna contact met u op om dit met u door te nemen.

Laat u de kinderopvangtoeslag bij de opvang storten? Let dan op dat u rond de 20e de toeslag toch niet op uw eigen rekening gestort krijgt! Neem in dat geval ook direct contact op met toeslagen@kinderopvangzvl.nl.