Belastingdienst betaalt niet automatisch na

Belastingdienst betaalt niet automatisch na

Als u meer uren kinderopvang heeft afgenomen dan u heeft aangevraagd, moet u uw aanvraag zelf aanpassen. Dit gebeurt niet meer automatisch bij het definitief vaststellen door de belastingdienst.

De belastingdienst adviseert u om in dit geval zo snel mogelijk uw aanvraag voor kinderopvangtoeslag aan te passen, eventueel met terugwerkende kracht waar mogelijk. In de brief die u van ons hebt ontvangen bij uw jaaropgave 2014 staat hoe u dit kunt doen.

Hebt u vragen hierover of hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met toeslagen@kinderopvangzvl.nl of via de receptie, tel. 0115-612368.