Kinderopvang levert veel op!

Kinderopvang levert veel op!

Brengen we Joris en Liselot wel of niet naar de kinderopvang? En zo ja, hoeveel dagen? 'Opvang is duur', is vaak het argument van ouders. Maar kinderopvang levert ook veel op, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

 

Eén op de drie ouders maakt gebruik van kinderopvang om zo een baan en de zorg voor hun kin(eren) te kunnen combineren. In Nederland gaan bijna 640.000 kinderen twee tot drie dagen per week naar dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of peuterspeelzalen.

Gesprek aan de keukentafel

Als ouders krijg je van de overheid en werkgevers een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten, tot zo'n 60% van het totale bedrag. Toch gaat het gesprek aan de keukentafel vaak over de verhouding tussen de uitgaven aan opvang en het netto maandinkomen van - meestal- de vrouw. Sommige moeders beslissen om minder te gaan werken of daar zelfs mee te stoppen. Deze bewuste besparing levert onbewust echter ook een verlies op.

Een belangrijk aspect wordt over het hoofd gezien, nl. dat uit onderzoek blijkt dat moeders die blijven werken een hoger inkomen en op latere leeftijd een hoger pensioen hebben dan moeders die - tijdelijk- met hun baan stoppen.

Ook voor je kind

De verhouding tussen de uitgaven aan kinderopvang en het netto maandinkomen zegt niet alles. Kinderopvang betekent veel voor je loopbaan. En in de toekomst ook voor je kind! Kwalitatieve kinderopvang leidt namelijk tot betere schoolprestaties én op de langere termijn zelfs tot betere kansen op werk en een hoger inkomen, concluderen de wetenschappers. Iets wat Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen alleen maar kan onderstrepen, goede kinderopvang is goud waard!

bron: Brancheorganisatie Kinderopvang