VVE en het belang van tijdige opsporing achterstand in taalontwikkeling

VVE en het belang van tijdige opsporing achterstand in taalontwikkeling

Op dinsdagavond 3 november was er een uitzending van Brandpunt over VVE. In deze uitzending kwam hoogleraar Ruben Fukkink aan het woord, hij heeft in opdracht van BOINK een onderzoek gedaan naar VVE in de voorschool. In de uitzending werd aangegeven dat VVE niet effectief is en de leer opbrengst nul is.
De kern van het onderzoek richtte zich op kinderen met een taalachterstand in de voorschool, deze kinderen komen in deze setting niet in contact met andere niet- doelgroep kinderen.

Het blijkt dat deze kinderen daar niet voldoende leren en dat de financiële uitgaven van de overheid weg gegooid geld zijn evenals de VVE trainingen voor medewerkers.

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen is van mening dat de uitzending eenzijdig is, er zijn namelijk meerdere onderzoeken die een positiever beeld van VVE geven. KOZV staat achter het ingezette VVE beleid en gaat hier ook mee door.

Wij zijn er van overtuigd dat het een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen.

De keuze om VVE te integreren in alle peutergroepen/peuterspeelzalen en hierdoor doelgroep kinderen en niet doelgroep kinderen te combineren blijkt een juiste te zijn. Kinderen leren van elkaar en van de professional voor de groep. Onze gedreven pm’ers zorgen voor een goed leerklimaat!

"De organisatie zal zeker kijken naar de kritische leerpunten vanuit het rapport, maar KOZV staat achter hun VVE beleid en de waardevolle manier van werken en gaat hier ook mee door", aldus Rianne Vons, directeur-bestuurder.

300_image1.jpeg

n.b. Mocht u de uitzending willen zien, dan kan dat via deze link:

http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2015/afleveringen/03-11-2015/fragmenten/het-failliet-van-de-voorschool

Hier kunt u ook de reactie van het ministerie van OCW op de uitzending lezen.