Pedagogisch beleidsplan KOZV terug te vinden op de website

Pedagogisch beleidsplan KOZV terug te vinden op de website

Misschien ten overvloede, maar zoals u wellicht weet is het pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen terug te vinden op haar website www.kinderopvangzvl.nl

U kunt het thuis eens doorlezen en ervaren aan welke uitgebreide en belangrijke voorwaarden kinderopvang in het perspectief van onze organisatie moet voldoen. We bieden uw kind(eren) hiermee een veilig, vrije en stimulerende omgeving aan waar ze zich op hun gemak voelen en zich in hun eigen ritme kunnen ontwikkelen tot stabiele kinderen richting basisonderwijs.