Baanbrekers in de zorg’ ontvangen diploma: Omscholingstraject van welzijn naar zorg geslaagd

Baanbrekers in de zorg’ ontvangen diploma: Omscholingstraject van welzijn naar zorg geslaagd

Ruim een jaar geleden startten ViaZorg en Scalda, op initiatief van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, samen met zorgorganisaties Curamus, Soka en SVRZ een opleiding waarin 28 medewerkers met een welzijnsachtergrond in een jaar tijd werden omgeschoold voor een functie in de ouderenzorg. Van deze ‘baanbrekers’ ontvingen 20 deelnemers op donderdag 27 maart hun diploma. De partijen kijken terug op een uniek traject.
De aanleiding eind 2012 was een overschot aan geschoolde medewerkers in de kinderopvang en een tekort aan medewerkers in de ouderenzorg. In 6 maanden tijd is door een goede samenwerking en korte lijnen een omscholingsproject voorbereid en zijn 28 deelnemers geworven voor de door de zorgorganisaties beschikbaar gestelde extra BBL-plaatsen.

Donderdag 27 maart mochten 20 deelnemers hun diploma MMZ3 (medewerker maatschappelijke zorg niveau 3) met certificaten VVT (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg) in ontvangst nemen. Ze bieden zorg, gericht op de vier levensdomeinen ‘Wonen en leven’, ‘Participatie’, ‘Mentaal gebied’ en ‘Gezondheidsbeleving en instandhouding’. Alle 20 deelnemers blijven in dienst bij de organisatie waar ze het omscholingstraject hebben gevolgd.

 

De kracht van dit omscholingstraject is gelegen in de samenwerking tussen verschillende organisaties. De werkgevers hebben in samenwerking met Scalda veel voorwerk verricht om dit nieuwe opleidingstraject tot stand te brengen. Het is een co-productie van opleidingsinstituut Scalda, zorgwerkgevers Curamus, Soka en SVRZ en ViaZorg (projectcoördinatie). Partners in dit project waren Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en andere kinderopvangorganisaties, Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen en Regionaal WerkgeversServicePunt Zeeland van het UWV.