8 februari weer open

8 februari gaan de kidnerdagverblijven en peutergroepen weer open. We zijn blij dat we de kinderen weer kunenn ontmoeten!

Hier vindt u de brief van de scholen en kinderopvangorganisaties in Zeeuws Vlaanderen.