Peuter

Voor uw peuter hebben wij verschillende opvangmogelijkheden. Dit is afhankelijk van de omvang van de groepen en van de plaats waar wij onze opvang aanbieden.

Mogelijkheden
In de grotere plaatsen werken wij zoveel mogelijk met aparte baby- en peutergroepen. Vaak heeft u dan de keuze om uw peuter te plaatsen in een gemengde groep van 0 tot 4 jarigen of in een peutergroep van 2 tot 4 jarigen.

In de kleinste plaatsen bieden wij meestal opvang aan in een 0 tot 12 jarigen groep. De kinderen van 4 tot 12 jaar bezoeken overdag de basisschool. Gedurende die tijd bieden we speciale peuteractiviteiten aan. 

Naast opvang in op een dagverblijf hebt u in veel plaatsen ook de mogelijkheid voor opvang op een peuterspeelzaal.

VVE: Voor- en Vroegschholse Educatie
Op al onze peuterspeelzalen en peuterspeelzaalgroepen werken wij met VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Met behulp van Puk werken wij met thema's en vergroten wij themagericht de woordenschat van uw de kinderen.

Klik op de kern van uw keuze onder aan onze website om te zien welke mogelijkheden wij u daar te bieden hebben.