Peuter

Ook voor uw peuter hebben wij verschillende mogelijkheden voor opvang, één en ander wel afhankelijk van de omvang van de groepen en van de kern waar wij onze opvang aanbieden.

In de grotere kernen werken wij zoveel mogelijk met aparte baby- en peutergroepen. Vaak hebt u dan de keuze om uw peuter te plaatsen in een gemengde groep van 0 tot 4 jarigen of in een peutergroep van 2 tot 4 jarigen.

In de kleinste kernen bieden wij meestal opvang aan in een 0 tot 12 jarigen groep. De kinderen van 4 tot 12 jaar bezoeken overdag de basisschool. Gedurende die tijd worden er speciale peuteractiviteiten aangeboden.  

Naast opvang in op een dagverblijf hebt u in veel kernen ook de mogelijkheid voor opvang op een peuterspeelzaal.

Op al onze peuterspeelzalen en peuterspeelzaalgroepen werken wij met VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Met behulp van Puk werken wij met thema's en wordt themagericht de woordenschat van de kinderen vergroot.

Klik op de kern van uw keuze onder aan onze website om te zien welke mogelijkheden wij u daar te bieden hebben.