Aanmelden en wennen

Aanmelden

Aanmelden voor de peutergroepen en peuterspeelzalen kan zowel mondeling als schriftelijk via de website en afdeling klantcontact van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. U kunt ook een aanmeldformulier invullen op de peutergroep of de peuterspeelzaal. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact opgenomen met u door de afdeling planning & plaatsing.

Bezoekt uw peuter het kinderdagverblijf dan zal het meestal automatisch doorstromen van de baby- of dreumesgroep naar de peutergroep. Bent u nieuwe klant dan kunt u uw peuter aanmelden via de afdeling klantcontact.

Na aanmelding krijgt u een inschrijfformulier toegezonden. U kunt uw kindje aanmelden voor de peuterspeelzaal vanaf 18 maanden. Vanaf de tweede verjaardag is uw peuter van harte welkom op de peuterspeelzaal. Tot aan de vierde verjaardag mag uw peuter op de peuterspeelzaal of de peutergroep blijven. 

Wennen

Voordat uw peuter start op de peuterspeelzaal of peutergroep mag hij of zij tweemaal komen proefdraaien op de groep. De eerste keer dat uw peuter komt, wordt u gevraagd om iets later (na het brengen van de andere kinderen) te komen en uw peuter iets vroeger op te halen. Wanneer u wilt kunt u een tijdje op de groep blijven. Zo kan uw kind rustig aan de situatie wennen en u kunt zich een beeld vormen hoe de ochtend op de groep verloopt. Stapje voor stapje kan uw peuter wennen aan het verblijf op de peuterspeelzaal of peutergroep en krijgt het zijn eigen plekje. Stroomt uw peuter door van de baby- of dreumes groep naar de peutergroep dan zal hij of zij ook een paar maal kennis maken met de nieuwe groep.