Dagindeling Peutergroepen

De indeling van de ochtend of middag gebeurt volgens een vaste volgorde. Deze structuur is herkenbaar voor de kinderen en geeft hen houvast, rust en zekerheid. 

Pretiige start
Het is fijn als u samen met uw peuter een start maakt door even samen te spelen, een boekje te lezen of te puzzelen. Na het afscheid gaat uw kind vrij spelen. Hij/zij kan kiezen uit o.a. puzzelen, kijken in boekjes of spelen met blokjes. Tijdens het  vrij spel spelen de pedagogisch medewerkers mee en helpen ze de kinderen in het samenspelen.

Knutselactiviteit
Na het vrij spel bieden we meestal een knutselactiviteit aangeboden. De knutselactiviteiten passen bij het thema waar op dat moment mee gewerkt wordt.

Fruit en buiten spelen
Halverwege het dagdeel krijgen alle kinderen iets te drinken en fruit te eten. Ze zitten dan in een kring of aan tafel. We voeren gesprekjes gevoerd worden, zingen liedjes of we vertellen een verhaaltje. Bij mooi weer spelen we heerlijk buiten en kunnen de kinderen volop bewegen. Aan het einde van de ochtend of middag komt u uw kind weer ophalen.

Zindelijk
Het is niet nodig dat uw peuter zindelijk is. Neem wel verschoning mee in de tas van uw kind. Luiers hoeft u niet mee te geven.