Dagindeling Peutergroepen

De indeling van de ochtend of middag gebeurt volgens een vaste volgorde. Deze structuur is herkenbaar voor de kinderen en geeft hen houvast, rust en zekerheid. Deze structuur is vastgelegd in het pedagogisch werkplan. Bij het locatieoverzicht kunt u bij de locatie van uw keuze het pedagogisch werkplan downloaden en bekijken. 

Een dagdeel verloopt meestal volgens een vast patroon. Het is fijn als u samen met uw peuter een start maakt door even samen te spelen, een boekje te lezen of te puzzelen. Nadat u afscheid heeft genomen, gaat uw kind vrij spelen en mag kiezen: puzzelen, boekjes kijken, fantasiespelletjes, met blokken of auto's spelen, kortom: keuze genoeg. Tijdens het vrij spel spelen de pedagogisch medewerkers mee en helpen de kinderen in het samenspelen.

Na het vrij spel wordt meestal een knutselactiviteit aangeboden. De knutselactiviteiten passen bij het thema waar op dat moment mee gewerkt wordt.

Halverwege het dagdeel krijgen alle kinderen iets te drinken en fruit te eten. Ze zitten dan in een kring of aan tafel, waarbij gesprekjes gevoerd worden, liedjes gezongen worden en een verhaaltje wordt verteld.

Bij mooi weer wordt er heerlijk buiten gespeeld en kunnen de kinderen volop bewegen.
Aan het einde van de ochtend of middag komt u uw kind weer ophalen en wordt afscheid genomen.

Het is niet nodig dat uw peuter zindelijk is wanneer het de peuterspeelzaal of peutergroep bezoekt. Wel wordt in dit geval gevraagd verschoning mee te geven in de tas. Luiers hoeft u niet mee te geven, die hebben we op de groep.