Goed en verantwoord

Goed voor uw kind

Het bezoeken van een peutergroep of peuterspeelzaal heeft een heel positief effect op de ontwikkeling van de kinderen.
Kinderen van deze leeftijd leren met name d.m.v. spel en voorbeeldgedrag. Onderstaande punten bevorderen deze ontwikkeling:

* we bieden een uitdagende omgeving tot spel
* uw peuter heeft contact met leeftijdsgenootjes
* uw peuter ontwikkelt respect voor zichzelf en voor anderen.
* bevordering van de taal-/spraakontwikkeling
* bevorderen van de motorische ontwikkeling
* het is een eerste stap richting basisonderwijs 

Op een verantwoorde manier

Veiligheid heeft onze prioriteit. De groep, het speelgoed en de inrichting zijn kindvriendelijk en educatief, er wordt gewerkt met vaste pedagogisch medewerkers die de groep goed kennen. Alle pedagogisch medewerkers volgen tweemaal per jaar kinder-EHBO. Daarnaast zijn er op al onze locaties BHV-ers. Jaarlijks voeren wij een risico-inventarisatie uit op het gebied van veiligheid en één op het gebied van gezondheid en hygiëne. Al onze locaties, dus ook de peutergroepen en peuterspeelzalen wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Er zijn gebruiksvergunningen en is er aandacht voor brandveiligheid.