Goed en verantwoord

Kinderen leren met name door spel- en voorbeeldgedrag. Het bezoeken van een peutergroep of peuterspeelzaal heeft daarom een heel positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Bovendien is het een goede voorbereiding richting het basisonderwijs. Een peutergroep of peuterspeelzaal biedt een uitdagende omgeving tot spel(en)

  • Uw peuter heeft contact met leeftijdsgenootjes
  • Uw peuter ontwikkelt respect voor zichzelf en voor anderen
  • Het bevordert de taal- en spraakontwikkeling van uw peuter
  • Het bevordert de motorisch ontwikkleing

Veilig, kindvriendelijk en educatief

Veiligheid heeft onze prioriteit. De groep, het speelgoed en de inrichting zijn kindvriendelijk en educatief. Er wordt gewerkt met vaste pedagogisch medewerkers en alle medewerkers volgen 2x per jaar kinder-EHBO. Daarnaast zijn er op al onze locaties BHV-ers. Jaarlijks voeren wij een risico-inventarisatie uit op het gebied van veiligheid en één op het gebied van gezondheid en hygiëne. Ook controleert de GGD elk jaar onze locaties, dus ook de peutergroepen en peuterspeelzalen. Er zijn gebruiksvergunningen en er is aandacht voor de brandveiligheid.