Peutergroepen

Peuter leren bij de peutergriep de dingen die belangrijk zijn voor een goede start op de basisschoool. Denk aan samen spelen, delen, wachten op je beurt en de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek.

Spelen en leren bij één van onze peutergroepen
De eerste vier levensjaren van uw kind vormen de basis voor de verdere ontwikkeling. De peutergroep op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal is hierbij een waardevolle aanvulling en een verrijking voor het leven van uw kind.

Ontdekkingsreis in spel- en taalontwikkeling
Op de peutergroep zijn leeftijdsgenootjes en er is spelmateriaal dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau. Uw kind maakt er van alles mee. Ook bieden we er spelenderwijs veel taalactiviteiten aan.  We maken een soort ontdekkingsreis in spel- en taalontwikkeling. Tijdens deze reis zijn de pedagogisch medewerkers de vertrouwde bakens die de peutertjes leren omgaan met de nieuwe gebeurtenissen in hun leven.

Liefdevol en enthousiast
Onze groepsleiding is volledig geschoold, enthousiast en vooral liefdevol. Bij een bezetting tot acht kinderen is er één pedagogisch medewerker op de groep. Vanaf acht kinderen komt er een tweede bij. Uw kind is vanaf zijn tweede verjaardag welkom en mag blijven totdat hij/zij naar de basisschool gaat. Op de peuterspeelzaal kan uw kind twee keer in de week 3 tot 3,5 uur komen spelen.

VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie

Op al onze peutergroepen werken wij met een VVE programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Op een heel natuurlijke en interactieve wijze vergroten wij bij kinderen hun woordenschat. We behandelen onderwerpen op themagerichte wijze. Vaak gebruiken we hiervoor de pop 'Puk'. Puk beleeft allerlei avonturen en is altijd in alle peutergroepen.