Peutergroepen

Kom spelen en leren op één van onze peutergroepen!

De eerste vier levensjaren van een kind vormen de basis voor de verdere ontwikkeling. De peutergroep op kinderdagverblijf of peuterspeelzaal is hierbij een waardevolle aanvulling en een verrijking voor het leven van uw kind. Op de peutergroep zijn leeftijdsgenootjes en er is spelmateriaal dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau. Uw kind maakt er van alles mee. Ook worden er spelenderwijs veel taalactiviteiten aangeboden en kinderen worden uitgedaagd taal te gebruiken. Er wordt als het ware een ontdekkingsreis gemaakt in spel- en taalontwikkeling. Op deze reis zijn de pedagogisch medewerkers de vertrouwde bakens die de peutertjes leren omgaan met de nieuwe gebeurtenissen in hun kleine leventjes.

Uw peuter is welkom vanaf zijn tweede verjaardag en mag blijven totdat hij/zij de basisschool gaat bezoeken. Op de peuterspeelzaal kan uw kindje tweemaal in de week drie tot drie en half uur komen spelen.

Onze groepsleiding is volledig geschoold, enthousiast en liefdevol. Bij een bezetting tot acht kinderen is er één pedagogisch medewerker op de groep. Vanaf acht kinderen komt er een tweede bij. 

VVE

Op al onze peutergroepen werken wij met een VVE programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Op een heel natuurlijke en interactieve wijze wordt bij kinderen hun woordenschat vergroot. Dit gebeurt door op themagerichte wijze onderwerpen te behandelen, vaak wordt hiervoor een pop 'Puk' als intermediair gebruikt. Puk beleeft allerlei avonturen, moet bijvoorbeeld naar de dokter, doet boodschappen, beleeft avonturen en weet welke seizoenen er zijn. Puk is aanwezig in alle peutergroepen.