Peuterspeelzalen Hulst

Peuterspeelzalen Gemeente Hulst.200_logo-gemeente-hulst.jpg

De peuterspeelzalen in de gemeente Hulst worden voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de belastingdienst grotendeels bekostigd door subsidie van de gemeente. Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen is partner van de gemeente Hulst in het uitvoeren van het peuterspeelzaalwerk.

De gemeente subsidieert voor peuters die geen gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag twee dagdelen per week peuterspeelzaal. Als ouder betaalt u een ouderbijdrage volgens de landelijke ouderbijdragetabel voor de kinderopvang. De hoogte van de ouderbijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen. Via de afdeling klantencontact kunt u informatie krijgen over de ouderbijdrage die voor u van toepassing is.

Alle peuterspeelzalen van KOZV in de gemeente Hulst zijn geregistreerd als kindercentrum. U kunt voor de 2 tot 4 jarigen op deze groepen (verkorte) dagdelen kinderopvang afnemen onder de wet kinderopvang. U kunt voor deze uren kinderopvangtoeslag aanvragen via de belastingdienst.

Kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken in de ontwikkeling kunnen 10 uur per week, of 3 dagdelen, de peuterspeelzaal bezoeken met een VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) indicatie. Deze indicatie wordt gegeven door de jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau. Deze uren vallen onder een speciaal tarief.

Meer informatie over peuterspeelzalen in de gemeente Hulst? Neem contact op met de afdeling klantencontact:

telefoon: 0115-612368

email:klantcontact@kinderopvangzvl.nl