Peuterspeelzalen Sluis

Peuterspeelzalen Gemeente Sluis.300_gemeente-sluis-logo.gif

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen is partner van de gemeente Sluis in het uitvoeren van het peuterspeelzaalwerk. Net als in de gemeenten Terneuzen en Hulst subsidieerd de gemeente Sluis 2 dagdelen peuterspeelzaal voor ouders die geen gebruik kunnen maken van kinderopvang toeslag. daarnaast betaald u een ouderbijdrage volgens de inkomenstabel van de kinderopvang. Ouders die beiden werken of studeren kunnen voor de peuterspeelzaal gebruik maken van de kinderopvang toeslag. Via de afdeling klantcontact kunt u informatie krijgen over de ouderbijdrage die voor u van toepassing is.

Kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken in de ontwikkeling kunnen 3 dagdelen per week de peuterspeelzaal bezoeken met een VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) indicatie. Deze indicatie wordt gegeven door de jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau. Deze dagdelen vallen onder een speciaal tarief.

Meer informatie over peuterspeelzalen in de gemeente Sluis? Loop eens binnen op een peuterspeelzaal of neem contact op met de afdeling klantcontact:

telefoon: 0115-612368

email: klantcontact@kinderopvangzvl.nl